Working Capital Management

 

Baserat på mångårig erfarenhet har vi utvecklat en beprövad metod att öka kassaflödet och lönsamheten genom effektivisering av rörelsekapitalet.  Genom att engagera de medarbetare som kan påverka rörelsekapitalet i sitt dagliga arbete garanterar vi förändring.

 

Mätverktyget - Cash Day Index

Vi är konkreta, involverande och ansvarstagande i hela processen, från början till slut. Genom att kombinera hårda och mjuka fakta tar vi fram verklighetsförankrade åtgärdsförslag. Den hårda faktan tar vi fram med hjälp av det analysverktyg vi utvecklat i modellen CASH DAY INDEX©, som skapar enkelhet av komplexitet. Genom strukturerade workshops får vi fram mjuka fakta. Dessa i kombination ger, förutom att fastställa potentialen att frigöra cash från rörelsekapitalet, konkreta och verklighetsförankrade åtgärdsförslag.  Vi coachar även ert projekt-team och övriga medarbetare för ett lyckat genomförande.

 

Övriga tjänster

Då det övergripande målet för de flesta bolag är att uppnå ökad lönsamhet har vi även genomfört ett flertal projekt som varit mer fokuserade på resultaträkningen såsom processeffektivisering, ekonomistyrningsmodeller, leveranseffektivitet, prisoptimering samt även genomfört uppdrag som interim CFO. Genom att identifiera och realisera förbättringspotential i såväl resultat- som balansräkningen optimeras lönsamheten.

 

Strukturerad workshop

Tillsammans med vår samarbetspartner Infozone, med spetskompetens inom Business Intelligence, erbjuder vi lösningar för uppföljning och analys av rörelsekapital, leveranseffektivitet, pris- och sortimentmix, lönsamhet etc.