OM OSS

Caprator grundades 2009 av Tony Engman och Jonas Arvidsson. Tillsammans hade vi mer än 40 års erfarenhet av att arbeta "hands on" i verksamheten med effektivisering av rörelsekapitalet, både som CFO´s och som controllers.

 

I Capratormodellen samlade vi våra erfarenheter till en komplett metod som fungerar i praktiken. Genom Caprator får du tillgång till en unik kunskapsbank och kompetens för en fungerande målstyrning av företagets rörelsekapital (varulager, kundfordringar och leverantörsskulder) vilket leder till ökad lönsamhet.  

Vår passion är att uppnå dina mål, därför är vi alltid djupt engagerade i hela processen från "ax till limpa". Vi har endast seniora konsulter som arbetar "hands on" med alla nivåer inom företaget. Vi talar om VAD ni bör göra, men fokus ligger framförallt på HUR ni i praktiken ska genomföra konkreta förbättringsåtgärder och därmed nå era målsättningar. 

Vi kan skapa det engagemang som krävs hos de medarbetare som i sitt dagliga arbete kan påverka rörelsekapitalet, vilket är den viktigaste förutsättningen för ett lyckat rörelsekapitalprojekt.

Genom en mångårig erfarenhet av målstyrning och verksamhetsstyrning i företagsledande befattningar besitter vi en djup kunskap om vilka utmaningar en företagsledning oftast står inför. 

 

 

SAMARBETSPARTNERS

Då vi ofta gör avancerade analyser av stora datamängder samt att våra uppdragsgivare har behov av effektiva mätverktyg samarbetar vi med Infozone, som har spetskompetens inom bland annat Business Intelligence och Qlik View.

 

 

KUNDER

Vår arbetsmetod passar alla branscher, även om utmaningarna skiljer sig åt. Vi har genomfört framgångsrika projekt i producerande bolag, grossist- och detaljistföretag samt i tjänsteföretag. Exempel på kunder är Carlsberg, Relacom, Martin&Severa, Lantmännen, Cramo, Anticimex och Proact.